Bestuur en ANBI

Het bestuur van Stichting Boktor Theater bestaat uit:

  • Jeroen Mouw: Voorzitter

  • Nick Waterloo: Penningmeester

  • Erika Ermens: Secretaris

  • Chantal Schetters: Algemeen bestuurslid

  • Nicole Schellekens: Algemeen bestuurslid

Artistiek Leider

  • Mike van Amelsfoort

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Beloning bestuurders

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het maken van voorstellingen, in een verbinding tussen professionele makers en amateurspelers. Kwaliteit, onderzoek en experiment staan hierbij voorop.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het tot stand brengen en uitvoeren van theaterproducties en het verwezenlijken van alle noodzakelijke en daaraan gerelateerde werkzaamheden.