top of page

Bestuur en ANBI

Het bestuur van Stichting Boktor Theater bestaat uit:

  • Nick Waterloo: Voorzitter / Penningmeester

  • Marjolein Mertens: Secretaris

  • Nicole Schellekens: Algemeen bestuurslid

  • Haroumy Lebacs: Algemeen bestuurslid

Artistiek Team

  • Mike Dekker van Amelsfoort: Artistiek leider

  • Kelly Heijmans: Artistiek ondersteuner / Algemeen bestuurslid

Beloning bestuurders

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het maken van voorstellingen, in een verbinding tussen professionele makers en amateurspelers. Kwaliteit, onderzoek en experiment staan hierbij voorop.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het tot stand brengen en uitvoeren van theaterproducties en het verwezenlijken van alle noodzakelijke en daaraan gerelateerde werkzaamheden.

ANBI Publicatie 2022 - Boktor

Beleidsplan Boktor 2023

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page